17 – 30MnB4

17 – 30MnB4

Walcówka gładka ø 5,5 – 25,0 mm
Gatunek: 17MnB4; 20MnB4; 23MnB4; 30MnB4; 32CrB4; 36CrB4;

Stal jakościowa niskowęglowa do spęczania i wyciskania na zimno oraz ulepszania cieplnego.

Walcówka CMC Poland charakteryzuje się:

  • wysoką podatnością do spęczania na zimno,
  • wysoką plastycznością,
  • drobnoziarnistą i równomierną strukturą na całym przekroju poprzecznym,
  • niską twardością (dzięki zwiększonemu udziałowi ferrytu w strukturze stali).

Oferowana walcówka cechuje się również wysokim stopniem powtarzalności składu chemicznego i uzyskanych własności mechanicznych.

Dzięki zastosowaniu unikalnej, dla każdego gatunku stali, technologii termomechanicznego walcowania uzyskana została „miękka” mikrostruktura, gwarantująca wysokie wartości przewężenia (Z min. 60%). Jest to efektem ograniczenia procesu rekrystalizacji i zjawiska rozrostu ziarna. Struktura charakteryzuje się mniejszymi ziarnami ferrytu i brakiem udziału twardych struktur iglastych.

Dzięki zastosowaniu walcówki CMC Poland można:

  • zmniejszyć zużycie narzędzi ciągarskich i kuźniczych,
  • skrócić czas produkcji elementów złącznych poprzez eliminację procesu wstępnego wyżarzania walcówki,
  • skrócić czas wyżarzania sferoidyzacyjnego przed ciągnieniem.

W naszej gamie produkcyjnej znajdują się tzw. średnice połówkowe w całym zakresie produkcyjnym. Zastosowana technologia i kultura produkcji jest gwarantem wysokiej jakości wyrobu końcowego.

 

Pobierz - kartę produktu »