DACTILIUS ®

DACTILIUS ®

Walcówka o unikalnej strukturze wielofazowej przeznaczona do produkcji elementów złącznych w klasie wytrzymałości 8.8 bez stosowania zabiegów obróbki cieplnej takich jak ulepszanie cieplne czy wyżarzanie sferoidyzujące. Unikalna struktura otrzymana dzięki technologii termomechanicznego walcowania charakteryzuje się umocnieniem podczas odkształcenia plastycznego. Umożliwia to kształtowanie finalnych właściwości elementów złącznych w szerokim przedziale zmienności.

 

Skład chemiczny:
C Mn Si P S Al V Ti Nb B N
0,03 1,50 0,15 - - 0,020 - - - - -
0,07 2,00 0,20 0,025 0,025 0,030 0,075 0,15 0,045 0,0050 0,100

 

Parametry wyróżniające DACTILIUS®:

 • Wyeliminowanie zabiegów obróbki cieplnej z łańcucha technologii wytwarzania elementów złącznych
 • Możliwość regulowania finalnych właściwości elementów złącznych poprzez zmianę stopnia redukcji średnicy walcówki w procesie ciągnienia
 • Ograniczenie zjawiska opóźnionego pękania, które występuje w wyrobach wysokowytrzymałych
 • Korzystny skład fazowy warstwy tlenków na powierzchni walcówki, powodujący łatwe jej usuwanie w operacji trawienia
 • Podwyższona odporność na obciążenia dynamiczne
 • Wysoka plastyczność drutu do produkcji – pozwalająca kształtować geometrię śruby/kotwy przy wysokiej trudności produkcji
 • Brak pęknięć w procesie kucia
 • Osiągnięcie poziomu granicy wytrzymałości Rm powyżej 800MPa po procesie ciągnienia i tym samym spełnienie wymagań klasy 8.8
 • Wysoka wydajność procesu kucia powyżej 80%

 

Spełniając powyższe parametry, DACTILIUS® wykazuje niezwykły potencjał konkurencyjny.

 

Buduj zrównoważoną przyszłość w partnerstwie z CMC Poland dzięki czemu:

 • Obniżysz koszty produkcji poprzez pominięcie procesu obróbki cieplnej (hartowanie i odpuszczanie i/lub wyżarzanie sferoidyzujące)
 • Skrócisz całkowity czas produkcji w porównaniu z tradycyjną technologią poprzez wyeliminowanie z łańcucha produkcyjnego etapu obróbki cieplnej
 • Oszczędzisz: czas, powierzchnię magazynową, koszty robocizny poprzez brak konieczności składowania półproduktów przed procesem obróbki cieplnej
 • Ochronisz środowisko - poprzez zaniechanie procesów obróbki cieplnej podczas produkcji, zmniejszasz zużycie energii a tym samym zmniejsza się emisja CO2.

 

Pobierz - kartę produktu »

Pobierz - katalog »