Dobry Pracodawca 2022

Dobry Pracodawca 2022

22 listopada br. w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek laureatom XV edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2022. CMC Poland została uhonorowana w kategorii: Dobry Pracodawca 2022. Tytuł ten, potwierdza status naszej firmy jako solidnej, wrażliwej na potrzeby społeczności lokalnych, a z perspektywy pracowników i kandydatów do pracy – firmy, z którą warto się wiązać i współpracować. Laureaci konkursu w toku działań zgłoszeniowych musieli wykazać m.in. w jaki sposób pracownicy wpływają na kierunek rozwoju firmy, jaki jest zakres działań firmy w zakresie BHP i Ochrony środowiska, jakie narzędzia i metody pracodawca gwarantuje swoim pracownikom, aby stale podnosili oni swoje kompetencje oraz jaki jest stosowany w firmie system wynagradzania zatrudnionej kadry.

Forum Biznesu i portal branżowy Spolecznieodpowiedzialni.info Inicjatywa: Liderzy społecznej odpowiedzialności ma zwracać uwagę na firmy działające na terytorium Polski, które wzorcowo realizują założenia działań CSR, tj. firm społecznie odpowiedzialnych.

W CMC Poland liczy się wnętrze a sukces firmy rozumiany jest poprzez sukces poszczególnych pracowników. Dziękujemy wszystkim pracownikom CMC Poland. Wspólnie tworzymy nasze środowisko pracy i łączymy się w działaniach z myślą o lepszej przyszłości.

 

1_DP-1