Kształcenie dualne

CMC Poland Sp. z o.o. aktywnie angażuje się w proces kształcenia przyszłego pokolenia pracowników, które wkroczy na rynek pracy. Współpracujemy z lokalnymi technikami w ramach dualnego systemu kształcenia, wspieramy społeczność lokalną i rozwój szkolnictwa technicznego, organizujemy dla uczniów zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na naszych wydziałach produkcyjnych oraz w obszarze logistyki. W trakcie zajęć praktycznych w hucie, uczniowie nabywają nowe kompetencje i praktyczne umiejętności pod okiem naszych doświadczonych pracowników na warsztatach szkoleniowych przygotowanych specjalnie w tym celu. Pomagamy młodym ludziom w zdobyciu dobrego zawodu, pokazując, że praca w przemyśle może być atrakcyjna, może dać szansę na podjęcie dobrze płatnej pracy po zakończeniu nauki i stwarzać szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Absolwenci naszych klas patronackich znajdują zatrudnienie w naszej hucie, pomagając nam rozwiązać problem luki pokoleniowej i deficytu fachowców w zawodach technicznych.

plakat-miarka-5-4 plakat-miarka-4-3

Od kilku lat w okresie od kwietnia do sierpnia aktywnie prowadzimy lokalną kampanię społeczną promującą kształcenie w zawodach technicznych pod nazwą ZAWÓD NA PROPSIE, skierowaną do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodziców. Ma ona na celu zachęcić młodych ludzi do wyboru kształcenia w naszych klasach patronackich w technikum i zdobycia atrakcyjnego zawodu, a następnie podjęcia pracy w CMC.

Staramy się, aby kampania zawierała ciekawe, innowacyjne formy promocji naszych klas patronackich oraz CMC. Oto przykłady kilku z nich:

 • Uruchomiliśmy specjalną stronę internetową Zawód Na Propsie – Technikum daje więcej! (zawodnapropsie.pl), gdzie można znaleźć informacje m.in. jakie zawody w hucie są „na propsie” i z jakimi szkołami współpracujemy, tworząc klasy patronackie.
 • Po ulicach Zawiercia i okolicznych miejscowościach kursuje autobus komunikacji miejskiej obrandowany logo CMC i hasłami kampanii ZAWÓD NA PROPSIE.
 • Stworzyliśmy w Zawierciu MURAL w miejscu licznie uczęszczanym przez zawiercian.
 • Specjalnie na potrzeby kampanii stworzyliśmy grę komputerową GRAMY W HUCIE, a uczniowie mieli możliwość rywalizować o miano najlepszych i „zgarnąć kasę” CMC - Zawód na propsie (wejdzdogry.com)
 • Przygotowaliśmy ulotkę multimedialną promującą nasze klasy patronackie ZAWIERCIE (zawodnapropsie.pl)
 • W trakcie wakacji 2021 podczas wystawy Lato Młodych w Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu, wystawiliśmy prace uczniów naszych klas patronackich pod nazwą LATO NA PROPSIE.
  https://www.facebook.com/PolandCMC/LatoMlodych

 

 
 
 

 

Lokalne szkoły z jakimi współpracuje CMC Poland i klasy patronackie:

 • ZS im. J. Bema w Zawierciu – Technik Mechanik; Technik Elektryk
 • ZS im. S. Staszica w Zawierciu – Technik Mechatronik; Technik Przemysłu Metalurgicznego (nowy profil od roku szkolnego 2020/21)
 • ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach – Technik Transportu Kolejowego; Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego, Technik Portów i Terminali.

Na szkole średniej się nie kończy. Współpracujemy z Politechniką Śląską z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym. W ramach tej współpracy, studenci studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn odbywają u nas praktyki zawodowe, dzieląc rok akademicki w relacji pół na pół, pomiędzy zajęcia teoretyczne na uczelni a praktyczną naukę i zdobywanie doświadczenia w firmie przemysłowej jaką jest CMC Poland.

CMC Poland sponsoruje STYPENDIA dla uczniów i studentów kształcących się w systemie dualnym na terenie naszej firmy.

W przypadku uczniów klas patronackich w technikach, po spełnieniu określonych kryteriów uczniowie mają możliwość otrzymać miesięcznie od 200 zł stypendium w klasie pierwszej do 600 zł w klasie piątej.