Epstal

Epstal

epstal-txt-logo jest znakiem jakości nadawanym w drodze dobrowolnej certyfikacji na wyroby do zbrojenia betonu w postaci prętów lub kręgów żebrowanych ze stali gorącowalcowanej o wysokiej ciągliwości gatunku B500SP.

Proces certyfikacji prowadzonej przez CPJS obejmuje sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w zakładzie oraz wykonanie badań próbek w laboratorium producenta. Dodatkowo kolejny zestaw próbek wysyłany jest do badania w niezależnym zewnętrznym laboratorium (np. Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach). Utrzymanie certyfikatu epstal-txt-logo wiąże się zaś z koniecznością odpowiedniego znakowania prętów (m.in. trwałym napisem epstal-txt-logo oraz etykietą), przekazywania do CPJS kwartalnych i rocznych wyników zakładowej kontroli produkcji, posiadania dodatkowego ubezpieczenia na certyfikowane wyroby oraz poddania się corocznemu audytowi.

Certyfikat-Epstal-CPJS-EP_02_2022.jpg

Certyfikat epstal-txt-logo daje gwarancję, że stal zbrojeniowa:

 • spełnia wymagania klasy C wg Eurokodu 2 oraz klasy A-IIIN wg "starych" polskich norm do projektowania konstrukcji (PN-B-03264:2002, PN-S-10042:1991),
 • spełnia wymagania dla gatunku B500SP wg normy PN-H-93220 oraz wymagania normy europejskiej PN-EN 10080,
 • została wprowadzona do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • jest dobrze identyfikowalna poprzez napis epstal-txt-logo nawalcowany na powierzchni, etykietę oraz unikalny wzór użebrowania,
 • posiada parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe odznaczające się wysoką stabilnością,
 • jest odporna na obciążenia dynamiczne: zmęczeniowe i cykliczne,
 • jest odporna na zginanie z odginaniem,
 • posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu,
 • jest spajalna w pełnym zakresie średnic,
 • jest produkowana w certyfikowanym zakładzie, w którym wdrożono system kontroli jakości.


CMC Poland jest certyfikowanym producentem prętów zbrojeniowych w epstal-txt-logo. Pręty stanowią główny wyrób w naszym portfelu stali zbrojeniowych gorącowalcowanych i są na bieżąco dostępne z produkcji w naszym zakładzie w Zawierciu.

 

Wymiary prętów:
Średnica nominalna [mm] 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0 25,0 28,0 32,0
Masa 1m [kg] 0,62 0,89 1,21 1,58 2,47 3,84 4,83 6,31
Gęstość 7,85 km/dm3

 

Warunki techniczne wykonania
Pręty produkowane zgodnie ze specyfikacją techniczną Gatunki stali
PN-H-93220:2018
KOT ITB-KOT-2017/0115 wydanie 1
AT IBDIM Nr AT/2008-03-2138/4
B500SP (EPSTAL)

 

 • Wyroby dostarczane są zgodnie z EN10021
 • Standardowa długość prętów 12m. Na zamówienie możliwe do wykonania 6-18m
 • Pręty są dostarczane w wiązkach o masie ok 1,0-2,5t