HR

HR

CMC Poland Sp. z o.o. stosuje innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach swojej działalności, w tym w obszarze HR. Wdrażamy innowacyjne podejście w naszym regionie i branży, w zakresie działań promujących nasz wizerunek jako dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy (Employer Branding), Nasze motto „LICZY SIĘ WNĘTRZE” wskazuje, że najważniejsi w firmie są pracownicy, którzy tworzą ją swoją codzienną pracą i zaangażowaniem.

Nasze działania kierujemy zarówno do obecnie zatrudnionych pracowników, jak i do młodego pokolenia lokalnej społeczności. Chcemy zainteresować młodych ludzi pracą w przemyśle, edukując i uświadamiając, że mogą związać swoją zawodową przyszłość z lokalnym pracodawcą, CMC Poland w Zawierciu.