O certyfikacie

O certyfikacie

suststeel-txt jest dobrowolną europejską marką ustanowioną i zarządzaną przez EUROFER, która stworzona została głównie dla stalowych wyrobów budowlanych.  

EUROFER to europejskie stowarzyszenie producentów żelaza i stali założone w 1976 roku z siedzibą w Brukseli. Jego członkami są producenci stali w UE, a ponadto firmy z branży hutniczej oraz krajowe federacje stalowe, w Szwajcarii i Turcji, na zasadzie członkostwa stowarzyszonego.

-SUSTSTEEL

Marka suststeel-txt ma na celu promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju opartej na kompleksowym połączeniu kwestii gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Podejście bazujące na wzajemnym oddziaływaniu tych 3 elementów, wspiera tworzenie coraz bardziej zrównoważonych produktów oraz zmniejszenie ich wpływu na środowisko, z uwzględnieniem rosnącej świadomości i potrzeb konsumentów.

Dlatego też marka przyznawana jest firmom spełniającym wymagania dotyczące:

 • Ekonomicznych
 • Środowiskowych
 • Społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju;

opartych na Zrównoważonym Systemie Zarządzania (SMS) oraz 21 Key Performance Indicators (KPI). System KPI ustala minimalne wskaźniki (RV) dla każdego z KPI i opisuje metodologię zastosowaną do ich wyników, w zależności od stopnia spełnienia zdefiniowanych poziomów.

Key Performance Indicators (KPI) obejmują:

 • Ekonomię (2 KPI ) - w tym B&R
 • Środowisko (10 KPI  z czego 9 obowiązkowych do spełnienia)
 • Sprawy socjalne (7 KPI z czego 3 obowiązkowe do spełnienia)
 • Jakości wyrobów (1 KPI)
 • BHP (2 KPI)

W chwili obecnej marką posługują się ponad 43 instalacje z różnych krajów UE. Zgodnie z wymaganiami marka jest weryfikowana i certyfikowana przez niezależna stronę.

Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat, dodatkowo w każdym roku polega kontroli prowadzonej w formie  audytu  nadzoru.

suststeel-zobowiazuje

W kwietniu 2022 r. Bureau Veritas Certification ponownie przyznał CMC Poland Sp. z o .o. certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań marki suststeel-txt. Certyfikat obowiązuje do 11 kwietnia 2027 r.

Do spełnienia wymagań suststeel-txt, CMC Poland Sp. z o.o. ustanowiła, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali Zrównoważony System Zarzadzania powiązany ze Zintegrowanym Systemem Zarzadzania, który funkcjonuje w oparciu o:

 • EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
 • EN ISO 14001:2015  System Zarządzania Środowiskowego
 • EN ISO 45001:2018 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Certyfikat-TUV-Nord-ISO-45001.jpg Certyfikat-TUV-Nord-ISO-9001.jpg

Zgodnie z wymaganiami, marka weryfikowana i certyfikowana jest przez niezależna jednostkę, którą w przypadku CMC Poland jest Bureau Veritas.

Dodatkowo, w ramach posiadanego certyfikatu, corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru sprawdzające i potwierdzające, że  działalność CMC Poland prowadzona jest zgodnie z wymaganiami określonymi w 21 KPI (Key Performance Indicators).

Ostatni audyt nadzoru odbył się 14 grudniu 2020 r. i dotyczył sprawdzenia i potwierdzenia danych za rok 2019. Audyt wykazał, że CMC spełnienia wymagania zawarte w 21 KPI. Przyznany certyfikat obejmuje zarówno proces produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym (EAF), jak i wszystkie wyroby gotowe produkowane na 2 liniach walcowni gorących, co oznacza, że wszystkie wyroby produkowane w CMC Poland objęte są marką suststeel-txt.

Należy wskazać,  że  wśród 12 KPI, które są obowiązkowe do spełniania przez podmioty posiadające lub ubiegające się o certyfikat, aż 9 z nich stanowią te odnoszące się do zakresu środowiskowego. Pozostałe 3 KPI obejmują zagadnienia związane ze sprawami socjalnymi i jakością wyrobów.

W 2019 audyt nadzoru wykazał, że w przypadku 8 z 12 KPI obligatoryjnych CMC Poland realizuje znacznie powyżej wartości referencyjnych,  w tym 4 KPI na poziomie maksymalnym.

Wśród naszych mocnych stron zostały zauważone:

 • Wysoka jakość produkowanych wyrobów i zadowolenie klienta
 • Intensywne działania społeczne
 • Zgodność z prawem w zakresie  wymagań środowiskowych