Pręty żebrowane w kręgach

Pręty żebrowane w kręgach

Parametry kręgów:
Średnica Waga Wymiary kręgu - średnica wewnętrzna Wymiary kręgu - średnica zewnętrzna
ø 8-16 mm Max 5,0 t ok., ca. 800 mm ok., ca. 1200 mm

 

Warunki techniczne wykonania:
Walcówka produkowana jest zgodnie z normami Gatunki stali
PN-H-93220:2018 B500SP
PN-H-93250:2018 B500SN
SK-TP-17/0006 B500C (500SP)
STO Ć. 070-060350 B500SP
SS 212540:2014 K500C-KR

 

Wyroby dostarczane są zgodnie z EN10021.