Stale innowacyjni

Stale innowacyjni

Innowacja w CMC Poland.

Spróbujmy postawić sobie pytanie: czym dla naszego zakładu jest innowacyjność ? Jak ją rozumiemy? Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby się nie rozwijać? Może łatwiej, a zarazem taniej byłoby korzystać i opierać się na rozwiązaniach innych? Dlaczego tak bardzo zależy nam, by być firmą innowacyjną?

Człowiek od zarania dziejów dąży do rozwoju i samorealizacji. Każde pokolenie chce być lepsze od poprzedniego podnosząc standardy bytu poprzez rozwój techniki. Zadajemy sobie pytanie, czy przedsiębiorstwo, dla którego liczy się obsługa klienta, jakość produktu wyznaczające pozycję na rynku, troska o otoczenie, w którym prowadzi działalność, może stać w miejscu? Nie w przypadku CMC Poland. Nasza strategia opiera się na ciągłym rozwoju produktu który chcemy oferować naszym klientom. Dla nas innowacja symbolizuje zmianę, nowość wyrażającą się pod postacią nowych produktów czy też nowatorskich technologii. Korzystamy z najnowszych technologii, inwestujemy w rozwój ludzi, wytaczamy nowe trendy, tworzymy historię produkując innowacyjne wyroby. Dzięki innowacyjnemu podejściu pracuje się i żyje się lepiej.

Postawmy sprawę jasno i podajmy przykłady co zrobiliśmy w kierunku innowacyjności? Co osiągnęliśmy i dlaczego jest to takie niezwykłe?

Dla nas innowacja to wdrożenie zmian, które prowadzą do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności naszej firmy. Uczestniczymy w projektach badawczo rozwojowych B+R współfinansowanych przez Unię Europejską INNOSTAL oraz projektach europejskich, które promują innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. Wytaczamy nowe trendy w przemyśle hutniczym tworząc innowacyjne produkty, które są wynikiem prac zespołu R&D. W ciągu ostatnich dwóch lat opracowaliśmy szereg dotąd nie wytwarzanych w procesie elektrycznym wyrobów stalowych, którymi możemy się szczycić i uważać za liderów w ich produkcji.

  • Jesteśmy prekursorami na rynku krajowym w zakresie produkcji szerokiego asortymentu walcówek z tzw. stali automatowych w gat. 11SMn30. Gatunek ten jest również dostępny w CMC Poland w prętach okrągłych walcowanych.
  • Wdrożyliśmy do produkcji nowoczesne stale bainityczne cechujące się unikalną kombinacją parametrów wytrzymałościowych i plastycznych, których zastosowanie umożliwia eliminację zabiegów obróbki cieplnej w łańcuchu dostaw.
  • W naszej ofercie, w wyniku prac zespołu R&D, znajdują się również pręty płaskie o podwyższonej granicy plastyczności i pracy łamania znajdujące m.in. zastosowanie w konstrukcjach naczep samochodowych. Tak! wyroby płaskie w postaci płaskownika przygotowanego na wymiar o tych samych własnościach co półprodukty otrzymywane po slittingu z blachy.

Dla potrzeb ciągłego rozwoju modernizujemy i instalujemy w procesie technologicznym nowoczesne urządzenia, które pomagają nam udoskonalić proces produkcji naszych wyrobów.

Reasumując jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Znamy swoje ograniczenia, ale ambitnie wchodzimy na wyższe poziomy. Liczymy, że innowacyjność naszych wyrobów pozwoli zwiększyć zainteresowanie czołowych producentów komponentów wytwarzanych z wyrobów stalowych.

Czy można rozwijać świat bez rozwijania produktów wytwarzanych ze stali? Czy dzisiejsze konstrukcje budowlane, architektura drogowa jak i przemysł samochodowy byłyby realizowane na tak wysokim poziomie bez udziału ciągłego rozwoju wyrobów stalowych? Odpowiedź jest prosta: Nie! Mamy świadomość, że innowacyjność to przyszłość, a nasza przyszłość to innowacyjny wyrób z ekologicznej stali produkowanej w procesie elektrycznym.