11SMn30

11SMn30

Stal automatowa.

Do produkcji drobnych części np. nakrętki, śruby, podkładki wykonywanych drogą obróbki skrawaniem. Elementy niepodlegające silnym obciążeniom z przeznaczeniem do przemysłu samochodowego oraz AGD. Gatunek ten w postaci prętów łuszczonych lub ciągnionych znajduje zastosowanie w automatach tokarskich.

CMC Poland oferuje szeroki asortyment walcówki oraz prętów okrągłych ze stali automatowej w gatunku 11SMn30, wytwarzanej wg EN ISO 683-4. Zgodnie z wymogami norm EU ta stal nie zawiera szkodliwych pierwiastków stopowych takich jak Pb, Te i innych.

Dzięki specjalnie dobranym zawartościom Si, Al, Mn, S, tlenu aktywnego oraz zastosowanym warunkom obróbki pozapiecowej i ciągłego odlewania tej stali, uzyskano bardzo dobrą skrawalność przy stosowaniu różnego rodzaju narzędzi skrawających wykonanych zarówno z HSS, z węglików spiekanych oraz z ostrzami typu CBN (Cubic Boron Nitride).

Produkcja wyrobów w gat. 11SMn30 jest prowadzona z najwyższą starannością i monitorowana na każdym jego etapie w celu uzyskania równomiernej na całym przekroju wyrobu morfologii siarczków manganu (MnS) i innych wtrąceń niemetalicznych zawartych w osnowie metalicznej które wpływają na oczekiwaną fragmentację wiór podczas procesu toczenia (bez stosowania chłodziwa), który zgodnie z oczekiwaniami jest drobny i łamliwy, co świadczy o doskonałej skrawalności naszych wyrobów. Powierzchnia materiału po toczeniu jest gładka, wolna od ubytków, nierówności i zagłębień.

 

Pobierz - kartę produktu »