Nasze działania Employer Branding są zauważane na rynku, co potwierdzają zdobyte nagrody i wyróżnienia w ostatnich latach:

  • W 2018 i 2019 roku CMC Poland otrzymało Nagrodę Dobry Pracodawca w ramach XII i XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Liderów Społecznej Odpowiedzialności.
  • W marcu 2019 roku podczas Śląskiego Kongresu Zawodowego organizowanego przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymaliśmy Podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.
  • W 2019 roku w V edycji rankingu Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymaliśmy wyróżnienie: Lider Bezpieczeństwa Technicznego - dyplom uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego w kategorii "Eksploatujący urządzenia techniczne".
  • W czerwcu 2019 roku otrzymaliśmy dyplom „Orły Wprost 2019”, w ramach konkursu organizowanego przez tygodnik Wprost.

 

Polands_Best_Employers
CMC_Poland-2019
CMC_Poland-godlo218
KSSE_Slaskie-Zawodowcy_2019
UDT_Lider-bezpieczenstwa-technicznego_2019
Orly-WPROST-2019
Rozwoj-ksztalcenia_zawodowego_MEN
KSSE_Slaskie-Zawodowcy_2019
KSSE_Slaskie-Zawodowcy_2019