CMC Poland otrzymała srebrny laur w plebiscycie

CMC Poland otrzymała srebrny laur w plebiscycie "Supermeni Jakości"

Plebiscyt „Supermeni Jakości” – wyjątkowe wydarzenie organizowane przez TÜV NORD POLSKA.

supermen-jakosci-1

Pojęcie „jakość” wywodzi się z czasów starożytnych, z greckiego „poiotes”. Po raz pierwszy zostało ono użyte przez Platona, który uznał, że „Jakość konkretnych rzeczy to stopień osiągniętych przez nie doskonałości”.

Natomiast wg. EN ISO 9000:2015 „Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania”. Jak można wnioskować jakość jest terminem trudnym do zdefiniowania głównie ze względu na swoją subiektywność. Możemy powiedzieć, że jakość jest pojęciem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym.  Z jednej strony możemy spotkać definicję, która odnosi się do cech produktu, z kolei inna definiuje jakość jako produkt lub usługę pozbawioną wad.

A jak to wygląda z perspektywy produkcji? W produkcji jakość jest miarą doskonałości lub stanem wolnym od wad, niedociągnięć i znaczących różnic. Jakość jest osiągana poprzez konsekwentne przestrzeganie określonych standardów i wymagań klienta  w celu osiągnięcia oczekiwanego produktu/usługi. Miarą jakości jest czynnik satysfakcji, który spełnia wszystkie wymagania Klienta.

Ściśle sprecyzowane rozumienie jakości, a tym samym wymagania dotyczące uczestników Plebiscytu Supermenów Jakości, zdefiniowała firma TÜV NORD POLSKA. 

Warunkiem zakwalifikowania firmy do udziału w plebiscycie było udokumentowanie:

  • działalności biznesowej,
  • innowacyjności,
  • działań proekologicznych,
  • działalności charytatywnej,
  • doświadczenia w zakresie systemów zarządzania. 

Jak sami wiemy jesteśmy firmą, której standardy budowane są na ciągłym rozwoju jakości produktów i rozwoju pracowników. Podążając za światowymi trendami uczestniczymy w projektach badawczo – rozwojowych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOSTAL oraz w programach europejskich promujących innowacyjność, i rozwój przedsiębiorstw. Ściśle współpracujemy z jednostkami naukowymi stale rozwijając nasze możliwości produkcyjne i tym samym podnosząc jakość wyrobu finalnego. Wyznaczamy nowe trendy w przemyśle hutniczym tworząc innowacyjne produkty, które są wynikiem prac zespołu R&D i naszych pracowników. W ciągu ostatnich dwóch lat wdrożyliśmy szereg dotąd nie wytwarzanych w procesie elektrycznym wyrobów, którymi możemy się szczycić i uważać za supermenów w ich produkcji. Wdrożyliśmy do produkcji nowoczesne stale bainityczne, wyroby płaskie o podwyższonej granicy plastyczności i pracy łamania oraz stale automatowe. Dla potrzeb ciągłego rozwoju modernizujemy i instalujemy w procesie technologicznym nowoczesne urządzenia, które pomagają nam udoskonalić proces produkcji naszych wyrobów. CMC Poland współpracując ze szkołami, uczelniami, angażuje się w życie lokalnej społeczności, wspiera finansowo akcje charytatywne, drużyny sportowe, pasje pracownicze, służbę zdrowia, dba o ekologię i środowisko naturalne..

Mając na uwadze powyższe w organizowanym przez TÜVNORD Polska wyjątkowym plebiscycie SUPERMENÓW JAKOŚCI nie mogło zabraknąć naszej firmy.

W związku z tym w dniu 30 czerwca 2021r. zgłosiliśmy naszą firmę do udziału w/w plebiscycie, którego celem było:

  • promowanie systemowych rozwiązań biznesowych oraz poszerzenie świadomości w zakresie systemów zarządzania i szeroko pojętej jakości,
  • umocnienie integracji środowiska biznesowego poprzez działania promocyjne mające na celu współpracę pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w plebiscycie a TÜV NORD Polska.

Decyzją Kapituły plebiscytu zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w tym prestiżowym Plebiscycie wraz z 44 innymi firmami z różnych obszarów działalności biznesowej.

Już sam fakt znalezienia się w tak zaszczytnym gronie nominowanych nobilituje i dowodzi, że nasze działania dotyczące nieustannej dbałości o jakość zostały docenione.

Następnie rozpoczął się etap oddawania głosów. Głosowanie było publiczne, odbywało się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem sondażu dostępnego w sieci internetowej, udostępnionego poprzez stronę  internetową Plebiscytu oraz media społecznościowe Organizatora. Każda osoba mogła oddać tylko jeden głos w każdej z dwóch kategorii: BEZPIECZEŃŚTWO oraz JAKOŚĆ.  Informacją o uczestnictwie i z zaproszeniem do głosowania w plebiscycie podzieliliśmy się z naszymi partnerami, klientami oraz współpracownikami.

1

Głosowanie zostało zakończone w dniu 30 września2021r, a jego wyniki zostały ogłoszone w dniu 30 listopada 2021r. podczas oficjalnej Gali Supermenów Jakości.

CMC-Poland-nagroda

Firma CMC Poland została laureatem tegorocznego plebiscytu otrzymując Srebrny Laur w kategorii Jakość. Statuetkę z rąk organizatorów odebrali Joanna Gardas-Pilarczyk, Menedżer ds. Sprzedaży oraz Michał Piwowarczyk Dyrektor ds. Technologii, Gł.Technolog.

Izabela Kalarus-Korkiniec, Kierownik Biura Zarządzania Jakością

CMC-Poland---nagroda-2